Kontor 122, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm • mobil: 0733-920 570 • 0736-401 455 • redaktionen@mediabaren.se

Våra uppdragsgivare

Mediabaren har producerat flertalet tidningar löpande sedan starten. Dessa är bland annat tidningen Energigas som ges ut av branschorganisationen Energigas Sverige, Nordisk järnbanetidskrift för järnvägsanställda, Neuroförbundets tidning Reflex samt Framsyn, utgiven av FOI och Försvarshögskolan.

Utöver tidningar har vi även lång erfarenhet av att producera olika typer av informationsmaterial som broschyrer, årsredovisningar, rapporter, böcker, nyhetsbrev och grafiska profiler.

Många har valt att anlita Mediabaren sedan starten 2001:


 Avfall Sverige
 Axess
 Bokförlaget Natur & kultur
 Bonnier
  Concern

  DSB

 Energigas Sverige
 Finanstidningen
 Forum för nordiskt järnvägssamarbete
 Framsynsfabriken
 Försvarshögskolan
  Hållbara städer
 Ica-kuriren
 Journalistgruppen
 Neuroförbundet

 Plan Sverige

 Railize International
 Statens fastighetsverk
 Sanofi Aventis
  Styrelsen för psykologiskt försvar

 Svensk Fjärrvärme
 SHCF
 Svenska Dagbladet

 Svenska Energiaskor
 Svenskt Flyg

 Svenskt Vatten
 Sveriges kommuner och landsting, SKL

 Sweco
 Tidningen Hälsa
 Tidningen Skogen
 Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
 Volt integrerad kommunikation