Kontor 122, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm • mobil: 0733-920 570 • 0736-401 455 • redaktionen@mediabaren.se

Våra uppdrag

 

Tidningar

 

Energigas
Tidningen Energigas är en tidning för aktörer i energigasbranschen. Bakom tidningen står branschorganisationen Energigas Sverige.

Energigas har en upplaga på  6 500 exemplar och kommer ut med fyra nummer per år

Mediabaren har producerat tidninen Energigas sedan 2005. I uppdraget ingår redaktörsskap, layout, artikelproduktion, bilder, korrektur och tryckerikontakter. Mediabaren har även gjort tidningens grafiska form.

 

Gasbilen

Gasbilen är en tidning om gasbilsmarknaden i Sverige. Den medföljer tidningen Energigas som bilaga en gång per år. Mediabaren står för hela produktionen.

 

NJT
Nordisk järnbanetidskrift (NJT) är en tidning för järnvägsanställda i Norden. Den ges ut av föreningen Forum för nordiskt järnvägsarbete (NJS). Tidningen har en upplaga på 3 000 exemplar och kommer ut fem gånger per år.
Mediabaren står för layout och textredigering av tidningen sedan 2003. Vi har även gjort tidningens grafiska form.

 

Reflex
Reflex är en medlemstidning för funktionshindrade och deras anhöriga. Tidningen ges ut av Neuroförbundet och har en upplaga på 13 000 exemplar. Reflex kommer ut med sex nummer per år.

I Mediabarens uppdrag ingår deltagande i tidningens redaktionsråd, layout, textproduktion, korrektur samt tryckerikontakter. 2002 tog vi fram en ny grafisk form för tidningen.

 

 

 

Övriga uppdrag

   

 

Informationstidningar

Mediabaren har producerat flera informationstidningar om energigaserna naturgas och gasol. Utgivare är branschorganisationen Energigas Sverige.

 

Informationsbroschyrer

Mediabaren har producerat en rad broschyrer för Neuroförbundet och för Energigas Sverige.

Vi har även tagit fram informationsbroschyrer om framtidens hållbara städer på uppdrag av Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten, samt gjort informationsmaterial till företaget Concern.

Rapporter

Mediabaren har formgivit rapporter för konsultföretaget Sweco.

 

Nyhetsbrev

Mediabaren har producerat nyhetsbrev för branschorganisationen Svenska energiaskor.

Verksamhetsberättelser

Mediabaren har gjort grafisk form och layout för dåvarande Neurologiskt Handikappades Riksförbunds verksamhetsberättelser.

Grafiska profiler

Mediabaren har tagit fram flera grafiska profiler och logotyper, bland annat för Föreningen Svenskt Flyg.

Böcker

Mediabaren har producerat text och bilder till Sveriges kommuner och landstings skrift Tillgängliga skolor – goda exempel på hur skolor kan anpassas.
Mediabaren står även bakom hela
produktionen av utbildningsboken Kapplöpningshunden, utgiven av Svenska hundkapplöpningssportens centralförbund.
Vi har också producerat årsböcker för Mediernas beredskapsråd och tidskriften Axess.

Upp